Nyheter

Publicerat den 01/17/2024 - 14:49

Vår post-doc forskare Ola Siljeholm har publicerat en ny artikel i tidskriften Addiction. I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes två olika stödprogram för föräldrar till unga vuxna med alkohol eller drogproblem. Båda programmen ledde till att 30% av tidigare behandlingsvägrande unga vuxna sökte hjälp för sitt substansbruk. Vidare så minskade drog- och alkoholkonsumtion avsevärt, föräldrarna kände sig mer kompetenta och angav att relationen till deras unga vuxna barn blev bättre.

Publicerat den 01/09/2024 - 11:11

Attention all restaurateurs! The next training in Responsible Alcohol Service will be held in English on the 24th + 31th January.

Publicerat den 12/31/2023 - 14:54

Vi på STAD vill tacka alla våra kursdeltagare, samarbetspartners och forskarkollegor för året som gått! 2023 har varit ett år fyllt av utbildningar, nätverksträffar och flera forskningsstudier. En långtidsuppföljning av metoden ansvarsfull alkoholservering,  polisers syn på dopning och prevention utanför elitidrotten och en kartläggning av narkotika på krogen i sju län är bara några exempel.

Publicerat den 11/15/2023 - 13:25

I en unik långtidsuppföljning av metoden Ansvarsfull Alkoholservering presenteras nu resultat från en studie där utfallet varit nekad entré eller alkoholservering till underåriga som inte uppvisar ID. Metoden Ansvarsfull Alkoholservering implementerades i Stockholms nöjesliv 1997 och består av följande strategier: mobilisering av lokalsamhället och samverkan, utbildning och en förbättrad tillsyn. Metoden har pågått i Stockholm alltsedan 1997 och uppföljningen visar att metoden alltjämt har goda effekter.

Publicerat den 11/13/2023 - 13:25

Vi är glada att få välkomna Ola Siljeholm till STAD. Ola som är leg. psykolog och med dr. kommer att göra sin postdoc hos oss på STAD. Han disputerade nyligen på studier om stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem, där de anhöriga även var föräldrar. Ola är intresserad av tidiga insatser och ser fram emot att delta i olika former av preventionsprojekt på STAD!

Ola jobbar också med behandling av individer med alkoholberoende på Riddargatan 1 en dag i veckan och uppskattar att varva forskningsarbete med klinik.