Nyheter

Publicerat den 2022-01-21 11:45

Tidskriften Alkohol & Narkotika uppmärksammar vår rapport Narkotika- och alkoholkonsumtion bland besökare i Stockholms nöjesmiljöer (STAD rapport 68) där vi undersökt narkotikabruk med både självrapportering och utandningstest. I inslaget intervjuas STADs Tobias Elgán som är en av författarna. Hela inslaget kan du läsa här!

Publicerat den 2022-01-14 17:50

Polisens insatser på gym har tydligt ökat under det gågna året. Det är ett resultat av allt mer samverkan mellan träningsanläggningar och Polisen. 2021 utbildades närmare 400 poliser i STADs metod 100% ren hårdträning där bland annat samverkansfrågor och dopning som samhällsproblem ingår. Utbildningen innehåller också moment i praktiskt polisarbete kopplat till dopningsfrågor. Dopningsförebyggande insatser är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet då det finns starka kopplingar med annan kriminalitet så som narkotika-, vapen- och våldsbrott.

Publicerat den 2021-12-27 15:32

Vi på STAD vill tacka alla våra kursdeltagare, samarbetspartners och forskarkollegor för ett spännande och givande år! Trots stora samhällsomställningar har vi tillsammans med er kunnat fortsätta att bedriva vår verksamhet med utbildningar, nätverksmöten och publikationer. Utbildningarna under 2021 har till stor del skett digitalt.

Publicerat den 2021-11-30 10:24

Fem skäl att avstå narkotika är ett material som tagits fram inom ramen för SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa. STAD har utifrån sin erfarenhet och evidensbaserade kunskap inom området ANDT-prevention deltagit i arbetet tillsammans med flera andra samhällsaktörer. Materialet är tänkt att komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention och för att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare samt andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Publicerat den 2021-10-03 14:12

I STAD rapport 68 presenterar vi resultat från en omfattande studie där vi med utandningstest har undersökt hur vanligt det är att besökare i Stockholms nöjesmiljöer är narkotikapåverkade. Totalt testades 12,8 % av deltagarna positivt för någon av de 47 substanserna som vi testade. Kokain, amfetamin och ecstasy var vanligast förekommande. Eftersom detektionstiden för cannabis i utandningsluft är omkring 6 timmar är underrapporteringen sannolikt påtaglig. Här kan du läsa rapporten!