Nyheter

Ny publikation i Substance Use & Misuse!

I artikeln presenteras resultat där vi undersökt förändringar under en 15-årsperiod avseende kroganställdas uppfattning om narkotika och även deras egen narkotikaanvändning. Vi har genomfört mätningar vid tre tidpunkter: 2001, 2007/08 och 2016/17. Resultaten visar bland annat att majoriteten av de kroganställda har sett narkotikapåverkade kroggäster under det senaste halvåret och även att narkotikaanvändningen har ökat bland kroganställda jämfört med tidigare mätningar. Artikeln kan du läsa här!