Nyheter

Publicerat den 04/10/2024 - 15:47

Regeringen och kommunerna måste göra mer i det narkotikaförebyggande arbetet. Det skriver Peter Moilanen (NPC), Johanna Gripenberg (STAD) och Håkan Eriksson (SLAN) i en debattartikel som Dagens Arena publicerat i veckan med anledning av den pågående remissrundan för Narkotikautredningen.

I artikeln konstaterar författarna att strukturen för det förebyggande arbetet försämrats och att den nationella budgeten för ANDTS-frågor minskat från närmare 300 till knappt 100 miljoner kronor. Detta samtidigt som uppdraget utökats.

Publicerat den 04/09/2024 - 14:01

Den 17-18 juni är det dags för International Doping and Public Health Conference i Stockholm! Ta chansen att lyssna till experter, forskare och beslutsfattare från hela Norden om det senaste inom doping i samhället. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Antidoping Sverige och CAN bjuder STAD in till en heldag fylld med spännande ämnen.

Publicerat den 01/17/2024 - 14:49

Vår post-doc forskare Ola Siljeholm har publicerat en ny artikel i tidskriften Addiction. I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes två olika stödprogram för föräldrar till unga vuxna med alkohol eller drogproblem. Båda programmen ledde till att 30% av tidigare behandlingsvägrande unga vuxna sökte hjälp för sitt substansbruk. Vidare så minskade drog- och alkoholkonsumtion avsevärt, föräldrarna kände sig mer kompetenta och angav att relationen till deras unga vuxna barn blev bättre.

Publicerat den 01/09/2024 - 11:11

Attention all restaurateurs! The next training in Responsible Alcohol Service will be held in English on the 24th + 31th January.