Nyheter

Publicerat den 05/23/2022 - 21:41

När polisen förra helgen genomförde en tillsyn på Stockholms krogar kunde en civilklädd polis bevittna hur en bartendern serverade en märkbart berusad gäst. Enligt alkohollagen är den som lämnar över alkohol skyldig att kontrollera att personen i fråga inte har druckit för mycket. Överträdelse kan leda till böter eller fängelse högst sex månader. Dagens Nyheter har rapporterat om händelsen 2022-05-23, länk.

Publicerat den 05/20/2022 - 09:30

På måndag den 23 maj är det dags för ett nytt avsnitt av SLAN:s kunskapshöjande webbinarium där bl.a. Johanna Gripenberg chef och forskare vid STAD, Karolinska Institutet medverkar.

Sven Granath, kriminolog och forskare vid Stockholms universitet inleder med en föreläsning och deltar därefter i ett panelsamtal tillsammans med:

Publicerat den 05/04/2022 - 09:40

Den 18 maj presenterar STAD sin delrapport om ungas attityder kring cannabis i samband med föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län.

Publicerat den 04/27/2022 - 08:52

STAD medverkar i samtal om ungas attityder och bruk av cannabis som Narkotikapolitiskt Center anordnar den 28 april kl 14.30-15.30. Pia Kvillemo och Anna Strandberg berättar om STADs rapport om unga vuxnas attityder till cannabis.

Publicerat den 04/07/2022 - 19:57

Unga vuxna i Stockholms län efterlyser cannabisinformation med nyanserade budskap från trovärdiga avsändare. De upplever dessutom svårigheter att få hjälp i vården om cannabisbruk är kombinerat med olika typer av psykisk ohälsa. Det visar en ny STAD-rapport.