Utvärdering av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning

UTVÄRDERING AV ARBETSMETODEN 100 % REN HÅRDTRÄNING

Arbetsmetoden 100 % ren hårdträning är den dopningsförebyggande metod som används på de träningsanläggningar som anslutit sig till nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige). Metoden har utvecklats av STAD och används idag av flera hundra träningsanläggningar i hela Sverige. Metoden ska nu utvärdas för att bedöma hur implementeringen fungerat och vilka resultat på dopningsförekomst på träningsanläggningar som metoden har haft hittills. Utvärderingen fyller också ett strategiskt behov och ska fungera som stöd för fortsatt utveckling och effektivisering av metoden.

Utvärderingen består av två delstudier – en kvalitativt utformad implementeringsstudie och en kvantitativt utformad effektstudie. Implementeringsstudien undersöker hur arbetet med arbetsmetoden 100 % ren hårdträning har fungerat på olika orter i landet, medan effektstudien följer upp i vilken mån tillämpningen av metoden har påverkat dopningsförekomsten bland tränande på gym.

Utvärderingsstudien finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Om du vill veta mer om utvärderingsstudien, kontakta Johanna Gripenberg forskargruppsledare.