Livsstilstestet

Testa din livsstil i datorn på www.livsstilstest.se!

Testet finns även tillgängligt i väntrummet på vissa vårdcentraler. Testet innehåller frågor om levnadsvanor som påverkar hälsan: till exempel alkohol, tobak, droger, mat, motion och vikt. Patienten får resultatet utskrivet och kan om han eller hon önskar ta med det till sin läkare eller sjuksköterska för rådgivning och eventuell behandling.