Anhörigskolan

En verksamhet som riktar sig till personer som har en alkohol- och/eller läkemedelsberoende anhörig eller annan närstående.

Syftet är att:

  • förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.

  • ge redskap för hur anhöriga kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt.

  • få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

Anhörigskolan erbjuder flera kurser under vår och höst. Personer över 20 år, bosatta i Stockholms län, är välkomna att deltaga.

Tid: lördagar 9.00-15.00, tisdagar 18.00-20.00 (kaffe/te & smörgås serveras från 17.30)
Plats: Norra Stationsgatan 69, plan 7, STAD-sektionen
Kostnad: 300 kr för hela kursen
Kursledare: Unda Lönnqvist & Åke Lundkvist

Kurser våren 2018

  • Kurs 1:  27/1 30/1  6/2  13/2  20/2 (alltså en kurs innefattar fem träffar)
  • Kurs 2: 10/3  13/3  20/3  27/3  3/4
  • Kurs 3:  21/4  24/4  2/5   8/5  15/5

För upplysningar och anmälan till kurserna kontakta Unda Lönnqvist, direktnummer 070-484 25 82, e-postadress: unda.lonnqvist@sll.se

Vill du ha mer information så besök gärna Beroendecentrum Stockholm eller Vårdguiden.