Nyheter

Antidopningsarbete med fokus på unga vuxna under PRODIS nätverksträff

Unga vuxna var temat för dagen när PRODIS-nätverket (prevention av dopning i Sverige) samlades på den nationella nätverksträffen i veckan. Dagen inleddes på ett övergripande plan med utgångspunkt i ungas mående och psykisk hälsa. Stort tack till Anna Ohlis, specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och forskare Karolinska Institutet som vägledde oss genom begrepp, kunskapsläget och data för olika grupper.

Förmiddagen la grunden för vidare diskussioner om hur det dopningsförebyggande arbetet bättre kan nå ut till unga vuxna och vilka de bakomliggande faktorerna till ohälsa kan vara. Bland de skyddsfaktorer som nämndes fanns sunda och trygga relationer med människor som bryr sig, motion, sömn, återhämtning/avslappning samt meningsfull sysselsättning och fritidsaktivitet.

Flera goda exempel på hur vi kan arbeta med skyddsfaktorer inom ramen för 100% Ren Hårdträning presenterades under eftermiddagen. Ambassadörer och goda förebilder i Vänersborg samt Falköping, tonårsinspiratörer och trygga träningsmiljöer med Friskis & Svettis var några av dem. Att samtala om risker i den kontext unga befinner sig i var ett av de medskick gymnasieidrottsläraren Jörgen Jörnhagen i Uddevalla lyfte. Det krävs också att unga har grundläggande kunskap om kropp och träning för att kunna ta till sig risker. Tack Falköping kommun, Uddevalla kommun, Länsstyrelsen Skåne och Lokalpolisområde Globen, Stockholm för att ni delar med er av era erfarenheter!