Nyheter

Ny antologi om Barn som anhöriga

Antologin "Barn som anhöriga – Om relationer, interventioner och omsorgsansvar" är en ny sammanställning kring det kunskapsstöd och den aktuella forskning som finns i Sverige idag, när det gäller barn som anhöriga. Boken presenterade av Nationellt kompetenscentrum anhöriga vid en internationell konferens i Göteborg i helgen.

STADs medarbetare Tobias Elgán och Nicklas Kartengren medverkar i antologin med ett kapitel skrivet tillsammans med Helena Hansson och Ulla Zetterlind, båda vid Lunds Universitet. Kapitlet heter Barn i familjer med alkoholproblem – kan ett webbaserat program hjälpa ungdomar? 

I antologi försöker forskare som deltar i det svenska forskarnätverket "Barn som anhöriga" att utifrån aktuell forskning undersöka, beskriva och förklara innebörden i att barn är anhöriga. Olika teman lyfts såsom barns positioner i familjen där utsatthet och beroendei relationen till föräldrar beskrivs men också barns aktiva agerande i relation till föräldrar och syskon belyses. Antologin kan laddas ner som pdf i sin helhet eller varje kapitel för sig. Detta för att underlätta för de studenter som kan komma att använda sig av boken under sin utbildning.

Läs kapitlet Barn i familjer med alkoholproblem – kan ett webbaserat program hjälpa ungdomar?

Läs mer om STADs olika forskningsprojekt rörande Barn i missbruksmiljö - BIM.