Nyheter

Ny publikation i Frontiers in Public Health!

Sedan 1994 ska alla skolgårdar vara rökfria. Vi vet dock att denna lag inte alltid efterföljs på ett tillfredställande sätt. Vilka är då hindren och framgångsfaktorerna för att implementera rökrifa skolgårdar? I denna artikel som publicerats i Frontiers in Public Health har vi intervjuat gymnasierektorer, kommunala politiker och tillsynshandläggare för att få deras perspektiv på hur rökfria skolgårdar kan implmenteras bättre. Du kan läsa artikeln här!