Nyheter

Nytt EU-projekt ska öka kunskapen om partydroger

STAD ska tillsammans med forskare i Nederländerna, Italien, Belgien och Storbritannien få ökad kunskap om ecstacy och andra droger som förekommer i nöjesmiljöer. ALAMA-nightlife heter projektet som fått 3-årig finanisering av ERANID, European Reseach Area Network on Illicit Drugs.

Ecstasy har fått en renässans i Europa med nya grupper av användare samtidigt som pillren är starkare än tidigare. Det visar en rapport från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA (European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction). ALAMA-nightlife ska försöka ta reda på mer om användarna, vilka skäl de har till att bruka eller inte bruka narkotika, vilka eventuella hälsokonsekvenser de får av sitt bruk och varför en del får allvarliga problem och missbrukar även andra substanser. 

Projektet innehåller bl a en web-enkät som ska genomföras i samtliga projektländer där deltagarna också följs upp efter ett år. Det svenska delprojektet innhåller bl a att vi ska besöka klubbar, fester och festivaler i Sverige och Belgien och samla in utandningsprov av besökarna samtidigt som vi ställer några enkla frågor. Tidigare erfarenhet visar på en viss över/under-rapportering när man jämför självsvarsformulär och biologiska tester och detta ska projektet ta reda på mer om.

Läs mer om projektet i tidningen Accent.
Läs mer om projektet på ERANIDs hemsida.
Läs mer om utlysningen av medel på FORTEs hemsida.