Nyheter

Pressmeddelande: Samverkan för en positiv fotbollsupplevelse

 

Macintosh HD:Users:mats:Desktop:Alkohol och fotboll:allmant_10-720x405.jpgMacintosh HD:Users:mats:Desktop:Alkohol och fotboll:dif_logo.png      Macintosh HD:Users:mats:Desktop:Alkohol och fotboll:HammarbyFotboll4färg.eps      Macintosh HD:Users:mats:Desktop:logga_pr.jpg      


Pressmeddelande 2015-12-15
 

Samverkan för en positiv fotbollsupplevelse

Idag är intresset för svensk fotboll större än på flera år. De allra flesta fotbollssupportrar konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt i samband med fotbollsmatcher, men överdriven alkoholkonsumtion kan också skapa en otrygghet bland besökarna. Nu inleder IQ, STAD och de tre allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby ett samarbete för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- Alkohol och alkoholkonsumtion inför, under och efter våra allsvenska fotbollsmatcher upplevs bitvis som problematisk. Vi på STAD vill med detta projekt vara med och skapa ett långsiktigt och samordnat alkohol- och drogförebyggande arbete för att öka tryggheten i samband med fotboll, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

Under 2015 har STAD i samarbete med fotbollsklubbarna genomfört en behovsanalys och en kartläggning av problembilden bland annat genom en ”blåsstudie” där promillehalten hos över 4 000 besökare på 11 olika allsvenska fotbollsmatcher undersökts. Resultatet kring ”Blåsstudien” kommer att redovisas under våren 2016.

IQ har lång erfarenhet av att jobba med attityder kring alkohol och alkoholkonsumtion och har även jobbat mycket med ungdomsidrott och alkohol i bland annat satsningarna IQ United (i samarbete med Svenska Fotbollförbundet) och IQ Stars (tillsammans med Riksidrottsförbundet).

- Att arbeta med att förändra attityderna kring alkohol i samband med allsvenska fotbollsmatcher är en angelägen och viktig fråga. Vi ser fram emot att arbeta i detta projekt som handlar om att skapa en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I första skedet är arbetet koncentrerat till de tre allsvenska fotbollsklubbarna i Stockholm men ambitionen är att lärdomarna från projektet, på sikt, även ska kunna användas av andra idrottsföreningar och arenor runt om i landet.

Även bland de medverkande fotbollsklubbarna är detta en angelägen fråga.

- Det finns många förutfattade meningar kring alkohol och fotboll. I och med denna satsning får vi nu för första gången en bild av hur det faktiskt ser ut. Att vi nu kan utgå från fakta är jättebra och vi inom AIK ser fram emot att arbeta med detta projekt, säger Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

- Ingen gynnas av bråk och fylla i samband med allsvenska fotbollsmatcher. Om vi i Djurgården, tillsammans med AIK, Hammarby, STAD och IQ kan bidra till att skapa en tryggare miljö, minska fylla och bråk i samband med våra matcher så gör vi såklart det, säger Henrik Berggren, vd Djurgården.

- Vi har under lång tid arbetat för att skapa en trygg och rolig fotbollsupplevelse för alla våra besökare. Samarbetet med STAD och IQ är en naturlig fortsättning på detta arbete. Att skapa en läktarkultur och en matchupplevelse där alla känner sig trygga är en viktig fråga för oss i Hammarby, säger Göran Rickmer, säkerhetsansvarig Hammarby Fotboll.

För ytterligare information:

Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se

Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se

Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, på telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se

Magnus Jägerskog, vd på IQ, på telefon 070-227 70 35 alt magnus@iq.se

Göran Rickmer, säkerhetsansvarig Hammarby IF Fotboll, telefon 070-325 88 22 alt goran.rickmer@hammarbyfotboll.se

 

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på www.stad.org