Nyheter

STAD kartlägger den elektroniska dansmusik-scenen

STAD har påbörjat rekryteringen till en studie som ska öka kunskapen om unga vuxna som regelbundet besöker klubbar och festivaler där det spelas elektronisk dansmusik. Tillsammans med forskare i Italien, Nederländerna, Belgien och Storbritannien ska olika studier genomföras, alla med fokus på elektronisk dansmusik och besökarnas förhållande till alkohol och narkotika.

Electronic Music Scene Survey, EMSS, är det första delprojektet som nu pågår. Målsättningen är att nå 10 000 personer i åldern 18-34 i de fem aktuella länderna med en web-enkät. Efter 1 år kommer samma enkät genomföras igen med ett urval av svarspersonerna för att se eventuella skillnader. Studien hittar man på: www.emssurvey.eu

I Sverige och Belgien ska en del-studie genomföras där utandnings-prov ska samlas in från besökare på klubbar och festivaler. Genom att samla in utandings-luft kan vi analysera vilka narkotika substanser som förekommer och vi kan även jämföra med hur man svarar på självsvars-enkäter som genomförs samtidigt som utandningsluften samlas in. Tidigare studier har visat att under-rapporteringen är stor och OM det är så även i denna målguppen i Sverige och Belgien så hoppas studien kunna ge svar på VARFÖR man under- eller överrapporterar sitt bruk av narkotika.

Bakgrunden till forskningsprojektet ALAMA-Nightlife är en oro för att ett ökat bruk av Ecstasy/MDMA i Europa. Denna ökning innebär både nya målgrupper men också en ökad variation av substanser, att styrkan varierar och att risken för skador och dödsfall ökar. Läs gärna i senaste numret av Alkohol & Narkotika artiklen "MDMA gör comeback". Enligt SVT så har också Ecstasy/MDMA nyligen krävt ett dödsoffer i Stockholm.

Läs mer på STADs hemsida om ALAMA-Nightlife som finansieras av FORTE.

Läs också mer i svenska VICE om Hur du kan hjälpa till att göra klubben säkrare.