Nyheter

STADs nya e-guide!

Den 24 januari samlade vi barnmorskor, kuratorer och fältassistenter med flera för att presentera STADs e-guide Alkohol, Droger och Sexuell hälsaen webbaserad vägledning för dig som möter unga i ditt dagliga arbete och vill lära dig mer om riskbruk av alkohol och droger. En givande dag där vi presenterade e-guiden samt tillhörande faktabank.

"Vi hoppas att detta ska vara lättillgängligt verktyg i det förebyggande arbetet bland unga" säger Pia Kvillemo, ansvarig projektledare och forskare. 

Klicka här för att läsa mer om projektet