Nyheter

Studie av ungas uppfattning om cannabis

Just nu pågår rekrytering av 18-29-åringar till en intervjustudie om ungas syn på cannabis, hälsorisker och svensk narkotikapolitik.

Intervjustudien genomförs av forskare på STAD inom ramen för forskningsprojektet Unga vuxnas uppfattning om cannabis och vi söker personer i åldern 18-29 år boendes i Region Stockholm. 

Vi intervjuar via zoom eller telefon och intervjun tar ungefär 30 minuter. Frågorna handlar om eventuellt egna erfarenheter av cannabisbruk, syn på orsaker till att använda eller avstå från att använda, synen på svensk narkotikapolitik och på information om cannabis som förmedlas i samhället.

Vi söker både deltagare som har testat cannabis, eller fortfarande använder, och personer som aldrig testat. 

För mer information om studien och eventuell anmälan, kontakta Anna Strandberg eller Pia Kvillemo, forskare vid STAD, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Kontaktuppgifter:

anna.k.strandberg@sll.se Tel: 070 736 26 92

pia.kvillemo@sll.se Tel: 070 673 48 64