Nyheter

Publicerat den 10/07/2020 - 09:14

Vecka 41 varje år anordnas en uppmärksamhetsvecka för att just uppmärksamma allt det dopningspreventiva arbete som görs runt om i landet, framför allt på alla gym som är anslutna till STAD-metoden 100 % ren hårdträning. I år är det armbryterskan Heidi Andersson som är ambassadör för metoden! Tillsammans med elever på armbrytargymnasiet Luspen i Storuman utmanar hon med tuffa övningar. Läs mer om uppmärksamhetsveckan, utmaningen och metoden på RENHARDTRANING.SE

Publicerat den 08/27/2020 - 09:41

I artikeln presenteras resultat där vi undersökt förändringar under en 15-årsperiod avseende kroganställdas uppfattning om narkotika och även deras egen narkotikaanvändning. Vi har genomfört mätningar vid tre tidpunkter: 2001, 2007/08 och 2016/17. Resultaten visar bland annat att majoriteten av de kroganställda har sett narkotikapåverkade kroggäster under det senaste halvåret och även att narkotikaanvändningen har ökat bland kroganställda jämfört med tidigare mätningar. Artikeln kan du läsa här!

 

Publicerat den 08/19/2020 - 16:03

STADs modell i Ansvarsfull Alkoholservering har i EU-projektet STAD in Europe spridits till sex andra länder. Nu har STADs medarbetare Johanna Gripenberg och Tobias Elgán tillsammans med forskare i Spanien och Storbritannien publicerat resultaten från utvärderingen i Palma, Spanien, där STAD-modellen anpassades till matbutiker i syfte att minska försäljning av alkohol till underåriga. Studien visar att vi genom att mobilisera och engagera lokalsamhället samt utbilda både utbildare och personal i matbutiker kan minska försäljningen av alkohol till underåriga. Artikeln kan du läsa här!

Mer information om EU-projektet STAD in Europe får du här!

Publicerat den 05/19/2020 - 16:05

Kan ett digitalt insats minska alkohol- och narkotikabruk bland ungdomar och unga vuxna? Det är frågan vi ställer oss i denna studie. I denna artikel beskriver vi upplägget för studien som planeras att påbörjas efter sommaren. 

 

Publicerat den 05/05/2020 - 17:06

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har nyligen lagt till STAD-modellen i sitt Xchange-register över förebyggande metoder.

I registret finns flera olika preventiva metoder, program och strategier som är utvecklade i olika (främst europeiska) länder, och de har alla har blivit granskade och värderade enligt satta kriterier. 

Här kan du navigera dig runt och läsa mer om Xchange-registret.