Nyheter

Validering av screeninginstrument bland ungdomar - nytt spännande projekt påbörjas under 2015

Håkan, Camilla och Tobias har erhållit medel från SRA för att påbörja ett nytt projekt för att kvalitetssäkra och normera fyra olika screeninginstrument (AUDIT, CRAFFT, ASSIST och CAST-6). Projektet görs i samarbete med Anne Berman vid Centrum för psykiatriforskning, BUP Stockholm och Maria Ungdom. Projektet är planerat att pågå under tre år med start under 2015.