February 2014

Publicerad 02/20/2014 - 16:40

Tillsammans med FORUM har STAD publicerat en artikel som beskriver designen av en kontrollerad studie av barngrupper. Artikeln heter ”Evaluation of support group interventions for children in troubled families: study protocol for a quasi-experimental control group study” och har publicerats i BMC Public Health.

Publicerad 02/10/2014 - 17:10

STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) har under våren 2013 genomfört promillemätningar för att skatta berusningsnivåerna hos unga vuxna som rör sig ute i Stockholm citys nöjesliv. Resultaten visar att den genomsnittliga berusningsnivån (0,74 promille) är strax över normalvärdena för salongsberusning och med små skillnader mellan krog-/utomhusmiljö. Drygt en av fyra hade en promillehalt över 1. Vidare framkom att Stockholms unga inte tycks berusa sig mer än i andra europeiska länder men att förekomst av att dricka innan man går ut är relativt hög..

Publicerad 02/14/2014 - 14:58

Under 2013 hade ca en miljon individer i åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Att närstående dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. Det visar en rapport som presenteras idag där närmare 16 000 svenskar har intervjuats om negativa konsekvenser av eget och andras bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak.