August 2015

Publicerad 08/24/2015 - 09:48

I en ny vetenskaplig artikel publicerad i Scandinavian Journal of Public Health fastställs att 4,6 % av alla svenska barn har minst en förälder med ett s.k. substanssyndrom - ett tillstånd som omfattar både missbruk och beroende. Undersökning är en tvärsnittsundersökning med drygt 15 000 deltagare där frågor ställts baserade på den diagnostiska intervjun DSM-IV. Artikeln är skriven av Tobias Elgán (STAD) tillsammans med Jonas Raninen, Erica Sundin och Mats Ramstedt, verksamma vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Publicerad 08/27/2015 - 14:53

STAD har fått medel av Folkhälsomyndigheten för att utveckla och utvärdera en Holländsk metod för stöd på nätet i grupp för unga som har föräldrar med alkoholproblem och/eller psykisk ohälsa.  I veckan har en första utbildning för framtida gruppledare genomförst i STADs lokaler i Stockholm.