September 2015

Publicerad 09/06/2015 - 22:53

"Det bästa med STAD är att det tar in forskningen i det lokalt förebyggande arbetet, säger Harold Holder". Accent skriver om STADs 20-årsfirande. Läs mer

Publicerad 09/08/2015 - 09:06

Antologin "Barn som anhöriga – Om relationer, interventioner och omsorgsansvar" är en ny sammanställning kring det kunskapsstöd och den aktuella forskning som finns i Sverige idag, när det gäller barn som anhöriga. Boken presenterade av Nationellt kompetenscentrum anhöriga vid en internationell konferens i Göteborg i helgen.

Publicerad 09/25/2015 - 14:41

Om du vill läsa artikeln når du den via följande länk:

http://ki.se/forskning/ett-glas-for-mycket