March 2016

Publicerad 03/21/2016 - 13:57

STAD har för 2016 erhållit medel från Folkhälsomyndigheten för utveckling inom ANDT för två nya projekt, Alkohol, droger och sexuell hälsa – Utveckling av lokalt förebyggande arbete på ungdomsmottagningar och Implementering av Logic Model för ett lokalt ANDT-förebyggande arbete.