May 2021

Publicerad 05/03/2021 - 12:04

Omkring 20 % av alla svenska barn växer upp i familjer där vuxna har en problematisk alkoholkonsumtion, vilket kan medföra allvarliga negativa fysiska, psykiska och psykosociala konsekvenser hos barn. Cirka nio av tio av landets alla kommuner erbjuder därför någon form av stödverksamhet – oftast i form av stödgrupper. Vad kan göras ytterligare? Ett webbinarium om vilka innovativa preventionsinsatser som finns och vad de har för effekt.

Tobias Elgán på STAD föreläser den 10 maj kl. 13-14. Webbinariet anordnas av Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Publicerad 05/07/2021 - 11:35

STAD visar i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health hur användningen av narkotika hos unga vuxna i nattlivet ser ut. Studien är en online-undersökning och del av EU-projektet Alama nightlife som visar att många unga vuxna i Sverige har använt narkotika. Flera psykiska och fysiska problem efter droganvändning rapporteras och resultaten synliggör att nöjesmiljöer är en arena där vi behöver jobba förebyggande.

Publicerad 05/12/2021 - 17:48

Idag presenterade STADs Tobias Elgán erfarenheter från Fotboll utan Fylla med fokus på vår webbutbildning för personal på arenorna. Presentationen äger rum på The 3rd International Work Conference on Prevention som i år är digital och arrangerras av universitetet i Sevilla.