August 2023

Publicerad 08/21/2023 - 15:37

Nu ligger en tjänst ute hos oss på STAD. Det är en tjänst som projektkoordinatior inom vårt krogrelaterade arbete, en varierande och spännande roll. 

Klicka HÄR för att läsa vidare och söka. Sprid den och tipsa gärna någon du tror skulle vara intresserad!

 

Publicerad 08/30/2023 - 15:35

Snart är det möjligt att beräkna förekomsten av dopningsmedel  i avloppsvattnet och hur nivåerna ser ut i samhället. Det är RISE Research Institutes of Sweden som utvecklat analysmetoden som genererar data för att bestämma förekomsten av anabola androgena steroider (AAS). Metoden gör det möjligt att uppskatta hur många som använder AAS och om användningen ökar eller minskar. Mätningarna kommer att öka kunskapen och förståelsen om vilka substanser som används samt stödja det förebyggande arbetet.

Publicerad 08/31/2023 - 16:44

STAD har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm tagit fram ett informationsmaterial om cannabis och psykisk hälsa. Materialet presenterar på ett lättfattligt sätt argument för att avstå från cannabis och annan narkotika och är baserat på innehåll som tagits fram inom ramen för SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa.