October 2023

Publicerad 10/17/2023 - 17:42

I samband med Stockholmspolisens krogtillsyn under löningshelgen i september upptäcktes tolv underåriga gäster som serverats alkohol utan legitimationskontroll. Ägaren är nu misstänkt för olovlig hantering av alkohol och riskerar både serveringstillstånd och böter alternativt fängelse upp till sex månader.

Publicerad 10/24/2023 - 08:25

Studien baseras på en enkät som besvarats av cirka 600 poliser och handlar om deras syn på dopning och relaterade problem samt hur poliser kan arbeta för att förebygga dopning utanför elitidrotten.