Tillsynsutbildningar

STADs tillsynsutbildningar

Kommuner och Polismyndigheten har gemensamt uppdrag enligt Alkohollagen att tillsyna serveringsställen. För att kunna genomföra uppdraget behövs god kompetens samt förståelse för hur samarbete med branschen kan ske på bästa sätt. Tillståndsenheten i Stockholms stad och Polisregion Stockholm tillsammans med organisationen STAD håller i utbildningarna där även deltagare från övriga landet närvarar med sin kompetens och erfarenhet.

Varför?

Metoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark är metoder vars syfte är att skapa en säker och trygg krogmiljö. Genom tillsyn förstärks detta arbete och ser till att reglerna efterlevs.

Citat från Patrick Widell, Polismyndigheten: ”En mycket uppskattad utbildning där erfaren och ny personal tillsammans tränar brottsförebyggande tillsyn ute på fältet.”

What's in it for me?

 • Brottsförebyggande
 • Trygg och säker krogmiljö
 • Utbildad tillsynspersonal
 • Samsyn mellan kommun och polis
 • Samverkan med branschen

 

Tillsyn enligt alkohollagen – en brottsförebyggande metod

Centralt för de nya tillsynsutbildningarna är att poliser, alkoholhandläggare och alkoholinspektörer går kursen tillsammans för att skapa samsyn kring exempelvis bedömning av berusningsnivåer hos gästerna. Teori, tillsyn i praktiken och erfarenhetsutbyte ingår. STADs forskning har visat att metoden Ansvarsfull alkoholservering sänkte våldsbrottsligheten med 29 % när den genomfördes och utvärderades i Stockholm. Vidare att för varje krona som investerats i metoden har samhället sparat 39 kronor i uteblivna våldsbrott.

 

Tryggare krogmiljö med STAD-modellen

Vi arbetar tillsammans med branschen långsiktigt och strukturerat. Arbetet innehåller tre delar:

 • Samverkan mellan bransch och myndigheter
 • Utbildning riktat till all personal hos krogar och myndigheter
 • Förstärkt tillsyn av kommun och polis

Målgruppsanpassad utbildning
Personal som återkommande arbetar med krogtillsyn bör först gå grundkursen som är digital. Kommunens tillståndshandläggare och inspektörer tillsammans med polisens yttre personal som arbetar brottsförebyggande i krogmiljön bör gå den fysiska fördjupningskursen.

 

Grundkurs i krogtillsyn

Grundkursen i krogtillsyn är en digital utbildning som alla poliser i yttre tjänst samt alla kommunala tillståndshandläggare och tillsynsinspektörer bör gå innan sin första krogtillsyn. Målet är att kunna genomföra en krogtillsyn och i samband med den kunna bedöma graden av alkohol- och narkotikapåverkan.

Momenten är följande:

 • STAD-modellen,
 • Alkoholens effekter på kroppen,
 • Begreppet märkbart påverkad,
 • Alkohollagen,
 • Ordningslagen och ordningsvakter,
 • Legitimationskontroll,
 • Tillsyn och dokumentation,
 • Narkotikans effekter på kroppen,
 • Erfarenhetsutbyte.

Ett kursintyg erhålls efter genomgången webbutbildning.

Omfattning: Cirka 60 minuter

 

Fördjupningskurs i krogtillsyn

Denna fördjupade utbildning i krogtillsyn innefattar tre arbetspass (torsdag dagtid samt fredag och lördag natt) förlagd i anslutning till ett veckoslut då både teoretiska och praktiska moment ingår. Kursen hålls i Stockholm ett par gånger per termin.

Målgruppen är poliser i yttre tjänst som arbetar brottsförebyggande i nöjesmiljön, samt alla kommunala tillståndshandläggare och tillsynsinspektörer. Inga förkunskaper krävs och såväl erfaren som ny personal har nytta av utbildningen. Detta då praktik och erfarenhetsutbyte är viktiga moment.

Målet med utbildningen är att kunna genomföra en egen krogtillsyn men även tillsammans med andra aktörer. I samband med tillsynen kunna bedöma exempelvis graden av alkohol- och narkotikapåverkan. En förhoppning är också att efter genomförd och godkänd utbildning i viss mån även kunna arbetsleda kollegor som endast gått grundkursen.

Momenten är följande:

 • STAD-modellen,
 • Alkoholens effekter på kroppen,
 • Begreppet märkbart påverkad,
 • Alkohollagen,
 • Ordningslagen och ordningsvakter,
 • Legitimationskontroll,
 • Tillsyn och dokumentation,
 • Narkotikans effekter på kroppen,
 • Praktik och erfarenhetsutbyte,
 • Skriftligt test.

Föredragshållarna kommer från Polisen, kommunen och experter inom medicin och konflikthantering.

Resa och logi bekostas och ordnas av deltagarens arbetsplats.

Ett kursdiplom erhålls efter genomgången utbildning.

Omfattning: Tre arbetspass, torsdag dagtid samt fredag och lördag natt.

 

Länk till pris och anmälan kommer inom kort!