Material och länkar

Våra samarbetspartners:

Allmän information:

  • SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering.
  • VISS – Vårdinformation. Om bland annat riskbruk och alkoholberoende.
  • Jämtlands läns landsting – Exempel på verktyg vid arbetet med riskbruk.
  • Internetmedicin – Kunskapsbank för läkare och distriktssköterskor.

Rapporter:

  • Rapport R 2005:11 – Statens folkhälsoinstitut (2005). Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa.

Patientmaterial:

  • Alkoholhjälpen – Webbaserad självhjälpsida som drivs av folkhälsoinstitutet.