Krogar mot knark

Krogar mot Knark startades 2001 som ett samarbetsprojekt mellan restaurangbranschen, olika myndigheter och STAD-sektionen med syfte att minska förekomsten av narkotika på Stockholms krogar. Därefter har ett intensivt arbete lagts ner på att utveckla metoder och uppdatera innehållet i utbildningarna så de uppfyller restaurangbranschens och myndigheternas behov och krav. Utvecklingsarbetet har bestått av policyarbete, utbildningar, krogmiljöförändringar, ökad polisiär närvaro samt media och PR-arbete. Projektet är sedan 2008-01-01 permanentat och ingår numera i det som brukar benämnas som STAD-samarbetet. Utvärderingen av detta projekt pågår.

Läs mer om Krogar mot Knarks utbildningar och anmäl dig här.