Alkoholprevention på idrottsarenor

Bild på supportrar

Alkoholprevention på idrottsarenor

Projektet Fotboll utan Fylla syftar till att arbeta med alkoholprevention i samband med idrottsevenemang, men med en första inriktning på allsvensk herrfotboll. Projektet startade 2015 och finansierades av Folkhälsomyndigheten och Systembolagets alkoholforskningsråd (SRA).

Supportervåld har tidigare klassificerats som ett problem främst för fotbollsklubbarna men betecknas nu som ett samhällsproblem där många aktörer gemensamt måste agera för att stävja utvecklingen. Oron för våld påverkar också människors möjlighet att vistas på offentlig plats i anslutning till idrottsarrangemang, både före, under och efter. Desutom visar både forskning och erfarenhet att det finns en koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet.

För att arbeta alkoholpreventivt med idrottsarenor har STAD använt de metoder som utvecklats och utvärderats inom liknande projekt på STAD. Syftet med Fotboll utan Fylla är att förebygga våldsbrott i samband med idrottsarrangemang genom att:

  • utveckla, implementera och utvärdera ett samordnat och långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete
  • sänka berusningsnivån och öka tryggheten på arenorna

Är du nyfiken på studierna och resultaten?

Välkommen att besöka Fotboll utan Fyllas hemsida: www.fotbollutanfylla.se. Där finns intressant läsning om baslinjemätningarna som genomfördes 2015 och de uppföljande mätningarna från 2017. Där kan du även ladda ner material, läsa om attitydundersökningar samt om metoden och de interventioner som genomfördes mellan mätningarna.

Du kan också kontakta Frida Bergenblad eller Tobias Elgán.