February 2015

Publicerad 2015-02-02 10:20

Folkhälsomyndigheten har fördelat 40 miljoner kronor för utveckling och spridning av förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak för 2015. Av dessa medel fick STAD beviljade medel för 5 projekt:

Publicerad 2015-02-09 15:01

Kampanjveckan ”Spela roll” pågår under vecka 7.  Det är en kampanjvecka där man både nationellt och internationellt uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger.

Publicerad 2015-02-17 08:59

Håkan Källmén har tillsammans med Hans Bergman och Peter Wennberg psykometriskt testat och författat en manual till den svenska versionen av personlighetsinventoriet NEO-PI-3 som är ett test som mäter personlighet i femfaktorer (Big Five) där faktorerna är Neurotisism, Extroversion, Openness, Agreeableness och Conscientiousness.Testet är en kommersiell produkt och förläggs av Hogrefe/psyskologiförlaget AB.

Publicerad 2015-02-17 09:30

Håkan Källmén, Peter Wennberg, Mats Ramstedt och Mats Hallgren har gjort en undersökning med AUDIT i den svenska befolkningen år 2014 och skrivit en artikel där en jämförelse med resultatet år 2009 gjorts. Artikeln är accepterad för publicering i nästa nummer av Scandinavian Journal of Public Health. Jämförelsen visade på små och icke-signifikanta skillader i konsumtionen de senaste åren.