October 2016

Publicerad 2016-10-06 13:07

Denna vecka startar två nya kurser av STADs forskningsprojekt Grubbel. Grubbel är grupper på nätet för unga i åldern 15-25 som har föräldrar med missbruksproblem och / eller psykisk ohälsa. Rekrytering till forskningsstudien pågår hela hösten och vintern på www.grubbel.nu.