April 2022

Publicerad 2022-04-07 19:57

Unga vuxna i Stockholms län efterlyser cannabisinformation med nyanserade budskap från trovärdiga avsändare. De upplever dessutom svårigheter att få hjälp i vården om cannabisbruk är kombinerat med olika typer av psykisk ohälsa. Det visar en ny STAD-rapport.

Publicerad 2022-04-27 08:52

STAD medverkar i samtal om ungas attityder och bruk av cannabis som Narkotikapolitiskt Center anordnar den 28 april kl 14.30-15.30. Pia Kvillemo och Anna Strandberg berättar om STADs rapport om unga vuxnas attityder till cannabis.