Om STAD

Stockholm

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga alkohol- och drogproblem genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället. Ett annat mål är att minska gapet mellan forskning och praktik.

Vi har utvecklat flera framgångsrika metoder såsom Ansvarsfull Alkoholservering, Krogar mot Knark, 100 % Ren Hårdträning och Fotboll utan Fylla. Utöver att utveckla, implementera och utvärdera metoder arbetar vi även med att förvalta, sprida och kvalitetssäkra metoder. 

Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. Vi arbetar i nära samverkan med landets länsstyrelser och kommuner men även med andra berörda myndigheter, bransch- och idéburna organisationer. Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Strategiska områden för STAD:s verksamhet är:

   - Metodutveckling
   - Implementering och spridning
   - Utbildning
   - Forskning och utvärdering
   - Metodförvaltning och kvalitetssäkring

Verksamheten på STAD drivs av forskare och projektledare med olika kompetenser. Forskargruppen representerar epidemiologi, folkhälsovetenskap, statsvetenskap, socialt arbete, sociologi, beroendemedicin, biokemi, nutritionsvetenskap, kriminologi och psykologi. Forskningen utgår från kvalitativ så väl som kvantitativ metodologi och utvärderingarna är både formativa och summativa. Projektledarna, med bakgrund inom folkhälsovetenskap, pedagogik och hälso- och sjukvård samarbetar med forskarna för att utveckla, implementera och förvalta aktuella preventionsmetoder i kontakt med lokala nyckelaktörer. Utbildningsinsatser är ett omfattande inslag i detta arbete, liksom nätverksarbete.

Läs mer om STAD:s preventionsarbete inom olika områden under fliken Verksamheter.

För mer information om STAD, kontakta enhetschef Johanna Gripenberg