Publikationer

Ett viktigt sätt för att nå ut och sprida resultaten från STADs forskningsverksamhet är att publicera dessa i olika forum. Utöver att publicera resultaten i mer traditionella vetenskapliga tidskrifter lägger STAD också stort fokus på att publicera i mer populärvetenskapliga rapporter, tidskrifter och bokkapitel.