Forskning

STADs forskargrupp är tvärvetenskaplig och utgår metodologiskt från både kvantitativa och kvalitativa perspektiv. Gruppen arbetar tillsammans för att utveckla det alkohol- och drogpreventiva kunskapsfältet och är sammansatt av forskare med kompetens inom exempelvis epidemiologi, folkhälsovetenskap, naturvetenskap, psykologi och socialt arbete.

I huvudsak bedrivs tillämpad forskning, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv i nära samarbete med olika aktörer i lokalsamhället. Tillsammans med aktörer utvecklar och implementerar vi metoder för att påverka tillgängligheten och efterfrågan för alkohol och droger i lokalsamhället. Utvärdering är ett fokusområde för STADs forskning. Utvärderingar är både formativa och summativa och undersöker både implementeringsprocesser och slutresultat av STADs arbete.

Ett stort fokus har legat på att utvärdera effekter av alkohol- och drogpreventiva insatser i nöjesmiljöer. Effektutvärderingar och implementeringsstudier bedrivs också på andra arenor såsom träningsanläggningar och digitala miljöer som internet.

Forskargruppsledare är Johanna Gripenberg