Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

Alkohol- och drogpolicy är idag en självklarhet att arbeta med för alla seriösa företagare. Vad är en policy? Hur får man den att fungera i praktiken och hur ska man som chef lyckas med att kommunicera sina budskap på ett trovärdigt sätt till sin personal? Hur utformas ett anställningsavtal och vilka regler gäller vid narkotikaprovtagning av personal?

STAD-utbildningen för chefer och drifts- och personalansvariga i alkohol- och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och upprätthållande av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Vill du läsa mer om utbildningen, se tillgängliga datum och registrera dig?

KLICKA HÄR för att slussas vidare till vår nya kurskatalog.

Informationsfoldrar Chefsutbildning och webbutbildningar i Samverkan (öppnas i PDF).

PDF icon Chefsutbildning.pdf

PDF icon Webbutbildningar.pdf