Hemma hos-utbildning

STAD erbjuder er som restaurangföretagare en möjlighet att fördjupa och förbättra samverkan och samsyn inom företaget/restaurangen. Detaljerna för hur vi lägger upp denna utbildning diskuterar vi över ett möte där vi bland annat tar reda på vilka önskemål, förväntningar och områden just ni vill lägga fokus på.

Syftet med Hemma hos-utbildningen är att skapa ett bättre arbetsklimat där alla personalgrupper (dörr, garderob, bar/servis, chefer m.fl.) gemensamt får diskutera problem och lösningar med fokus på alkohol- och narkotikaproblematik. Om alla olika delar av företaget, utifrån sina unika förutsättningar i sin arbetsroll, har en gemensam bild över hur arbetet ska bedrivas så ökar möjligheterna för personalen att göra ett bättre jobb och företaget en större lönsamhet. Detta samtidigt som riskerna för missförstånd, osämja och i förlängningen större problem av olika slag minimeras.

Utbildningen sker till stor del i form av gruppdiskussioner, utifrån ett av er önskat tema. Alla diskussioner och frågeställningar leds av STAD men arbetas fram tillsammans med företagets ledning.

Vid intresse, hör av er för ett kostnadsförslag!

För mer information kontakta Danielle Talaee Mofrad på STAD.