Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering är ett väl beprövat metodpaket, som utvecklats under åren 1995-2001 av STAD-projektet, med syfte att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Det sprids sedan år 2002 till Sveriges kommuner och länsstyrelser av Statens folkhälsoinstitut.

Metoden bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

  • Samverkan mellan bransch och myndigheter
  • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering
  • Förbättrad tillsyn och policyarbete

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att:

  • Inte servera alkohol till underåriga gäster
  • Inte servera alkohol till märkbart påverkade gäster

Samverkan: Länsstyrelsen och STAD arbetar tillsammans med spridningen i Stockholms län.

Vi hjälper intresserade kommuner i Stockholms län att bygga upp utbildning på hemmaplan, skapa nätverk för samverkan och utveckla en effektiv tillsyn. Nyckelpersoner som engageras är alkoholhandläggaren, alkohol- och drogsamordnaren och den lokala polisen. Förankring av metoden hos kommunens politiker och tjänstemän är en förutsättning för att lyckas.

Många kommuner i länet har valt att använda metoden för att få en tryggare och säkrare restaurangmiljö. Arbetsmetoden är i dagsläget en integrerad del av det reguljära tillsynsarbetet i flera kommuner. Uppföljning sker regelbundet.

Läs mer om utbildningen i ansvarsfull alkoholservering och anmäl dig här.

För mer information om utbildningstilfällen i övriga länet vänd dig till alkoholhandläggaren i respektive kommun.