Föräldrastöd

STAD har under flera år arbetat med föräldrastöd i olika former, dels för att förebygga problem med alkohol och andra droger bland ungdomar, men även med syfte att främja barns och ungdomars psykiska välmående.

Steg-för-Steg, som är en svensk version av det amerikanska programmet the Strengthening Families Program 10-14, har utvärderats av STAD i en randomiserad kontrollerad studie. Studien avslutades 2007 och utvärderingen finns nu beskriven i en doktorsavhandling som har lagts fram vid Karolinska Institutet den 8 december 2010. Läs avhandlingen här.