Primärvård

STAD har i uppdrag från HSN-f (Beställarenheten) att sprida och utveckla kunskapen om riskbruksarbete i primärvården genom att utbilda samtlig personal i riskbruk av alkohol. STAD var under perioden 2006-2010 en del av det nationella Riskbruksprojektet som leddes från Folkhälsoinstitutet och vars uppdrag var att implementera det alkoholförebyggande arbetet inom bl.a primärvården.

Utbildningen

STADs kostnadsfria utbildning erbjuds samtliga vård/hälsocentraler och husläkarmottagningar inom Region Stockholm. Utbildningen innehåller en genomgång av validerade verktyg för screening och kort rådgivning samt introduktion till motiverande samtalsteknik (MI). Vidare ingår i föreläsningen alkoholfakta, epidemiologi, äldres riskkonsumtion, skillnaden mellan riskbruk, missbruk och beroende, samt information om läkemedelsbehandling.

Praktisk handledning och stöd till personalen erbjuds efter utbildningstillfället om behov eller intresse finns.

För vidare information kontakta stad.slso@regionstockholm.se