March 2019

Publicerad 2019-03-29 09:54

Nu finns rapporten Rökfria skolgårdar -omöjligt uppdrag eller rimlig utmaning? tillgänglig att läsa under Publikationer/rapporter. Rapporten har tagits fram av STAD i samarbete med Länsstyrelsen och är en kvalitativ intervjustudie med ansvariga aktörer på lokal nivå.