STAD in Europe

Projektet STAD in Europe (SiE) är ett EU-finansierat treårigt projekt med det övergripande målet att minska berusningsdrickande hos ungdomar genom begränsad tillgänglighet av alkohol i följande miljöer: restauranger och krogar, musikfestivaler, offentliga miljöer som exempelvis parker och slutligen berusningsdrickande i hemmiljö innan krogbesök. 

Målet ska uppnås genom att tillämpa STAD-modellen, som omfattar samverkan, utbildning av personal i ansvarsfull alkoholservering och förbättrad tillsyn. STAD-modellen har visat sig vara en framgångsrik preventiv strategi för att minska berusningsdrickande, och har visat signifikanta effekter avseende en minskad överservering av alkohol på restauranger och krogar, och servering till underåriga, vilket har lett till en minskad alkoholrelaterad våldsbrottslighet. Dessutom har STAD-modellen visat sig vara mycket kostnadseffektiv. 

I sju länder (Nederländerna, Slovenien, Tjeckien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Sverige) kommer sju anpassade STAD-baserade interventioner att utvecklas (som riktar sig antingen till restauranger och krogar, festivaler, offentliga miljöer eller hemmiljön). Både processer och effektresultat kommer att beforskas. Projektet kommer att resultera i en interventionsmanual som kan appliceras i länder i hela EU. 

I Sverige kommer interventionsmodellen att fokusera på berusningsdrickande bland ungdomar som deltar på musikfestivaler.

För mer information, kontakta tobias.elgan@ki.se eller besök www.stadineurope.eu.