En dag – Hemma hos

STAD erbjuder er som restaurangföretagare en möjlighet att fördjupa och förbättra samverkan och samsyn inom företaget/restaurangen. Detaljerna för hur vi lägger upp denna utbildning diskuterar vi över ett möte där vi bland annat tar reda på vilka önskemål, förväntningar och områden just ni vill lägga fokus på.

Syftet med Hemma Hos-utbildningen är att skapa ett bättre arbetsklimat där alla personalgrupper (dörr, garderob, bar/servis, chefer m.fl.) gemensamt får diskutera problem och lösningar med fokus på alkohol- och narkotikaproblematik. Om alla olika delar av företaget, utifrån sina unika förutsättningar i sin arbetsroll, har en gemensam bild över hur arbetet ska bedrivas så ökar möjligheterna för personalen att göra ett bättre jobb och företaget en större lönsamhet. Detta samtidigt som riskerna för missförstånd, osämja och i förlängningen större problem av olika slag minimeras.

Utbildningen sker till stor del i form av gruppdiskussioner, utifrån ett av er önskat tema, och vi ser gärna att vi har minst 5-6 timmars gemensamt arbete under en dag. Alla diskussioner och frågeställningar leds av STAD men arbetas fram tillsammans med företagets ledning.

En grundförutsättning för denna utbildning är att större delen av personalstyrkan har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kostnad för Hemma Hos-utbildningen är 10 000 kr. I priset ingår förarbete, en heldag med hela personalgruppen samt ett efterarbete och en sammanställning.

För mer information kontakta Nasim Caspillo på STAD.