December 2021

Publicerad 12/27/2021 - 15:32

Vi på STAD vill tacka alla våra kursdeltagare, samarbetspartners och forskarkollegor för ett spännande och givande år! Trots stora samhällsomställningar har vi tillsammans med er kunnat fortsätta att bedriva vår verksamhet med utbildningar, nätverksmöten och publikationer. Utbildningarna under 2021 har till stor del skett digitalt.