Kontakta oss

Johanna Gripenberg
Enhetschef
Med.dr.
070-484 88 64
johanna.gripenberg@ki.se, johanna.gripenberg@sll.se
Frida Bergenblad
Föräldraledig
Ansvarsfull alkoholservering, Fotboll utan Fylla
frida.bergenblad@sll.se
Tobias Elgán
Fil.dr., forskare
070-001 10 03
tobias.elgan@ki.se, tobias.elgan@sll.se
Kristin Feltmann
Med.dr., postdok
073-635 30 46
kristin.feltmann@ki.se, kristin.feltmann@sll.se
Håkan Källmén
Fil.dr., docent
073-721 84 10
hakan.kallmen@ki.se, hakan.kallmen@sll.se
Pia Kvillemo
Med.dr, forskare
070-6734864
pia.kvillemo@ki.se, pia.kvillemo@sll.se
Gerd Nyhem
M.Sc., Samordnare
100 % Ren Hårdträning
070-262 76 05
gerd.nyhem@sll.se
Eva Skärstrand
Med.dr
Utvärderingsstudier
070-205 44 52
eva.skarstrand@sll.se
Charlotte Skoglund
MD, Med.dr.
Anknuten till STADs forskargrupp
charlotte.skoglund@ki.se
Anna Strandberg
Fil.dr., forskare (tjänstledig)
anna.strandberg@ki.se, anna.k.strandberg@sll.se