Student

Mål

Målet med ”Student” är att minska våldsbrott relaterade till alkoholkonsumtion på gymnasiestudentfester på krogar i Stockholms city samt att förmedla regler, positiva normer och värderingar för nyblivna krogbesökare.

Bakgrund

Arbetsmetoden bygger på samverkan, utbildning/information och tillsyn. Samverkan sker mellan STAD, myndigheter (Polisen, Stockholms stads tillståndsenhet och Skatteverket) och branschen (krogar och eventbolag). Utbildning/information ges löpande till krogar, eventbolag och studenter. Polisen, tillståndsenheten och Skatteverket genomför även utökad tillsyn på studentfesterna.

STADs arbete med studentfester startade 2008 efter en rapport som Polisen släppte efter studentperioden 2007. Resultaten i rapporten pekade på en stark ökning av antalet anmälda våldsbrott kopplade till  studentfester. Antalet våldsbrott kopplat till studentfester har sjunkit kraftigt från 86 till 11 st/år mellan 2008-2017. ”Student” är ett framgångsrikt preventionsarbete baserat på STAD-metoden.

Samverkanspartners

”Student”-samarbetet styrs av ett samverkansavtal som parterna skriver under vilket ska leda till trygghet för alla parter, men inte minst de studenter som anlitar bolagen för att arrangera fester.

De eventbolag som är anslutna till ”Student” är:

Vill du veta mer om Student? Kontakta Danielle Talaee Mofrad eller Annelie Andersson.

 

Ladda hem informationsmaterial