February 2022

Publicerad 02/01/2022 - 09:25

Nu stärker vi upp den nationella samordningen i projektet ”100% Ren Hårdträning” med ytterligare en samordnare/projektledare. Vi söker en person som är specialist inom Folkhälsovetenskap och ANDTS-området med fokus dopningsprevention till STAD. Mer information om tjänsten finns att läsa här: Samordnare/projektledare inom folkhälsovetenskap till STAD (varbi.com)

Välkommen med din ansökan

Publicerad 02/17/2022 - 15:39

Systembolaget arrangerade idag ett digitalt seminarium på temat hur alkohol påverkar vår hälsa. STADs medarbetare Pia Kvillemo deltog och berättade om forsknings- och utvecklingsprojektet som skett tillsammans med ungdomsmottagningar. Projektet har haft fokus på sambandet mellan alkohol- och drogkonsumtion och sexuellt riskbeteende i målgruppen ungdomar och unga vuxna. Syftet har varit att utveckla ett systematiskt alkohol- och drogförebyggande stöd med inriktning på sexuell hälsa.

Publicerad 02/21/2022 - 15:12

Nu söker vi på STAD en ny samordnare/projektledare inom ANDTS-området. STAD har i över 25 år bedrivit ett framgångsrikt arbete för att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i nöjesmiljöer. Två metoder – Ansvarsfull Alkoholservering och Krogar mot Knark har utvecklats och utvärderats.

Publicerad 02/24/2022 - 09:44

Tillsammans med Ungdomsmottagningarna i Stockholms län arbetar STAD med ett forsknings- och utvecklingsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet med fokus på sexuell hälsa. Inom projektet har en e-guide tagits fram som riktar sig till personal som möter unga i sitt dagliga arbete. Guiden ska utgöra ett kompetensstöd vid samtal och rådgivning kring alkohol, droger och sexuell hälsa.