Nyheter

Nya webutbildningar på gång!

Under vårterminen ska flera nya webutbildningar lanseras, de kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan. De är introduktions- och grundkurser till fler av de fysiska utbildningarna som STAD redan idag tillhandahåller. 

Grundkurs i Tillsyn enligt alkohollagen, en webutbildning, är inom kort redo på Polismyndighetens plattform Pingpong samt på STADs hemsida. Målgruppen är poliser i yttre tjänst och kommunpoliser samt kommunala alkoholhandläggare. Målet med kursen är att kunna genomföra en krogtillsyn och i samband med den kunna bedöma alkohol- och narkotikapåverkan. Beräknad tid 1 timme. Pris ej satt.

Fördjupningskurs i Tillsyn enligt alkohollagen, en tredagars utbildning med teori och praktik, genomförs i Stockholm vid fyra omgångar under året. Målgrupp är insatsledare, poliser som ofta jobbar med krogtillsyn, yttre poliser m.fl. samt kommunala alkoholhandläggare. Målet med kursen är att kunna genomföra såväl egen krogtillsyn som krogtillsyn i samverkan med andra aktörer, samt i viss mån kunna arbetsleda kollegor som endast gått grundkurs på webben. 

Torsdag 08.30-17 teori
Fredag 21-06 och lördag 19.30-04.30 teori och praktik
Pris: 5500 kr (boende och resa bokas av deltagaren själv)

För mer information om kontakta Nasim Caspillo: nasim.caspillo@sll.se 

Introduktionskurs i Ansvarsfull Alkoholservering, en webutbildning. Målgruppen är anställda på krogar, hotell, festivaler, konserter, tillfälliga events etcetera som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med alkoholservering. Det kan exempelvis vara extraarbetande, tillfälligt anställda med flera som inte har möjlighet att gå grundkursen. Målet med kursen är att förstå alkoholens konsekvenser, kunna servera alkohol ansvarsfullt, förhindra alkoholservering till minderåriga och till märkbart påverkade. Beräknad tid 25 min. Pris ej satt. 

Introduktionskurs i Fotboll utan Fylla, (Ansvarsfull Alkoholservering i arenamiljö), en webutbildning. Målgruppen är anställda och funktionärer på arenor med alkoholservering. Målet med kursen är att förstå alkoholens konsekvenser, kunna servera alkohol ansvarsfullt, förhindra alkoholservering till minderåriga och till märkbart påverkade. Beräknad tid 25 min. Pris ej satt. 

Grundkurs i Krogar mot Knark, en webutbildning. Målgruppen är anställda på krogar, hotell, festivaler, konserter, tillfälliga events etcetera som i sin vardag  kan komma i kontakt med narkotika och narkotikapåverkade personer. Målet med kursen är att kunna upptäcka narkotikapåverkade gäster och veta hur dessa ska hanteras, förebygga narkotikaproblem samt förhindra alkoholservering till märkbart påverkade av narkotika. Beräknad tid 25 min. Pris ej satt. 

 

Mer information kommer!