Nyheter

Förändringar i alkoholkonsumtionen mellan 2009 och 2014.

Håkan Källmén, Peter Wennberg, Mats Ramstedt och Mats Hallgren har gjort en undersökning med AUDIT i den svenska befolkningen år 2014 och skrivit en artikel där en jämförelse med resultatet år 2009 gjorts. Artikeln är accepterad för publicering i nästa nummer av Scandinavian Journal of Public Health. Jämförelsen visade på små och icke-signifikanta skillader i konsumtionen de senaste åren. Artikeln heter Källmen, H., Wennberg, P., Ramstedt, M., & Hallgren, M. (2014). Changes in alcohol consumption between 2009 and 2014 assessed with the AUDIT.