Nyheter

NEO-PI-3 Manual till den svenska versionen

Håkan Källmén har tillsammans med Hans Bergman och Peter Wennberg psykometriskt testat och författat en manual till den svenska versionen av personlighetsinventoriet NEO-PI-3 som är ett test som mäter personlighet i femfaktorer (Big Five) där faktorerna är Neurotisism, Extroversion, Openness, Agreeableness och Conscientiousness.Testet är en kommersiell produkt och förläggs av Hogrefe/psyskologiförlaget AB.