Nyheter

Ny artikel publicerad i BMJ Open

Kan ett digitalt insats minska alkohol- och narkotikabruk bland ungdomar och unga vuxna? Det är frågan vi ställer oss i denna studie. I denna artikel beskriver vi upplägget för studien som planeras att påbörjas efter sommaren.